Tamamlanmış Projeler

Arifiye Pamukova Hattı, Bayırakçaşehir-Pamukova Arası Yapım İşleri (Km: 158+300-167+500)

9 Km Demiryolu Hattı İnşaatı :
* Altyapı imalatlarının yapılması
* Kazı-Dolgu İşleri, 350.000 m³  
* Köprüler, Menfezler, İstinat Duvarları, Fore Kazık, Drenaj Kanalları İmalatlarının yapılması
* Betonarme İmalatları, 25.000m³

TCDD
Arifiye / SAKARYA
21.12.2016 - 01.03.2018