Tamamlanmış Projeler

Mardan Palace Otel İskelesi

* Deniz Deşarj Hattı Döşenmesi ,8000 mt
* D:508 Mm T:10 mm,  17.000m, Çelik Kazık
* Tarama Yapılması ,50.000 m³ 

ASK İNŞAAT
Lara / ANTALYA