Tamamlanmış Projeler

Tepeköy Selçuk Arası 2.Demiryolu Hattı

25 Km Demiryolu Hattı İnşaatı:
* Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon Ve Sinyalizasyon İşlerinin EU TSI'ye uygun olarak yapılması
* Kazı İşleri, 450.000 m³
* Güzergah Dolgusu, 500.000 m³
* Köprüler, Menfezler, İstinat Duvarları, Fore Kazık, Drenaj Kanalları
* Zemin İyileştirme İmalatları
* Betonarme İmalatları, 28.000m³

TCDD
24.08.2016 - 25.07.2018