Tamamlanmış Projeler

Eti Maden İşletmeleri Hisarcık - Espey Mevcut Atık Barajlarının Rehabilitasyonu Yapım İşi

Enjeksiyon İşleri , 9.000 m
Geoduvar ,24.000,00 m²
Geomembran Ve Geotekstil İle Yalıtım ,12.000,00 m²
Toprak İşleri ,150.000 M³ 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ
Emet / KÜTAHYA
15.05.2013 - 01.02.2014