Devam Eden Projeler

Emet Borik Asit Reaksiyon ve Filtrasyon Üniteleri Yapım İşi

200.000 t/yıl Kapasiteli Emet Borik Asit Reaksiyon ve Filtrasyon Ünitesi İnşaatı

  • Proses dizaynı,
  • Tüm proses ekipmanlarının temini, montajı ve devreye alınması
  • Çelik Bina İnşaatı, 3.000 ton
  • 5.000 ton Kolemanit Depolama kapasitesine sahip Monolitik Dom yapısının tasarım ve inşası
  • Toplamda 4.000 m³ kapasiteye sahip farklı tonajlarda tankların aside dayanıklı olarak grade 316L (AISI) olarak imal edilmesi.
  • Çözelti ve Aside Dayanıklı Tank Karıştırma sistemlerinin Tasarım ve İmali
  • Bina İnşaatlarının yapılması
  • Elektrik & Otomasyon İşleri
  • Mekanik Borulama ve Tesisat İşleri,
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kütahya / Emet
27.02.2023 - 17.08.2025