Tamamlanmış Projeler

BARAJ PROJELERİ
Eti Maden İşletmeleri Hisarcık - Espey Mevcut Atık Barajlarının Rehabilitasyonu Yapım İşi
Eti Maden İşletmeleri Hisarcık ve Espey Mevcut Atık Barajlarının Rehabilitasyonu (2.Etap)
Ağıldere Atık Barajı Heyelan Önleme İnşaatı
Başlar Barajı Yapımı